Een goede handdruk duurt drie seconden

NRC – Een goede handdruk duurt drie seconden

Van Weering houdt zich sinds de jaren negentig bezig met etiquette en omgangsvormen op de werkvloer. Maar, zegt hij, of het nu zakelijk is of privé, in contact met anderen hebben we met diezelfde omgangsvormen te maken. 

Waarom is etiquette op de werkvloer belangrijk? „Je bent niet alleen op de wereld, het gaat om respect hebben voor elkaar, rekening houden met de gevoelens van de ander.

Etiquette is een verzameling van beleefdheidsregels en omgangsvormen voor het sociale verkeer.

Na afloop zegt Waaning er veel van opgestoken te hebben: „In ons werk hebben we met 169 nationaliteiten te maken. We kunnen niet altijd onze eigen normen opleggen, ook al denken we te weten hoe het moet.”

De laatste jaren is de werkvloer steeds minder hiërarchisch geworden. Dat betekent niet dat je de omgangsvormen moet laten varen. Je houdt nog steeds voor iedereen de deur open, groet altijd in de lift en dringt niet voor in de kantine.”

Wij hebben geleerd dat omgangsvormen geen doel op zich zijn, maar een middel om prettig met elkaar om te gaan.”

„Wees beleefd. Dat kost niets en men zal het zich altijd herinneren.”


Mijn gedachte: Zijn er online ook etiquette regels? Is twitter een openbare kroeg of rechtbank. Moet een social media platform etiquette handhaven of is het een plek zonder etiquette? Moeten scholen social media etiquette geven aan leerlingen?