Theoretisch kader

Aanleiding

Doordat veel handelingen efficiënter worden vraag ik me af of ik het plezier in het spel, en de ontdekkingen die aan het licht komen bij een zoektocht verlies.

Achtergrond

Er bestaan meerdere literatuur bronnen die deze aanleiding onderschrijven. Voor mijn gevoel zijn deze op te delen in twee soorten, micro- en macroniveau. 

De bronnen op microniveau kijken naar efficiëntie in relatie tot het individu. Deze bronnen leggen vaak het verband met technologische ontwikkelingen, als de opkomst van online platformen, en gaan veelal over de vraag of we gelukkiger worden wanneer een proces zonder frictie (moeite) verloopt. 

De bronnen op macroniveau kijken naar de grote processen in de maatschappij die gestuurd worden door efficiëntie. Deze bronnen leggen vaak het verband met efficiëntie in combinatie met de economie/(neo)liberalisme en gaan niet zo zeer in op het individu maar meer op de maatschappij. Het gaat hierbij vooral om de productieprocessen waarin alles steeds strakker is georganiseerd met als doel meer winst.

In sommige bronnen zit overlap, zo gaat het boek Platform Capitalism over de opkomst van technologieplatformen. Op microniveau kijkt deze bron hoe wij als individu omgaan met deze platformen op macroniveau wordt beschreven hoe platformen haar plaats innemen in de maatschappij. 

Afbakening

Mijn onderzoek richt zich op het individu, ik wil me focussen op het vergroten van het spel en het steken van moeite in iets waar ik voldoening uithaal. Doordat de belofte van technologie vaak gemak is, is technologie een een belangrijke factor in mijn onderzoek. Door de focus op het individu zijn de eerder genoemde bronnen op macroniveau minder van belang in mijn onderzoek. Misschien zijn er later in het onderzoek wel verbanden te trekken naar deze macro visie. 

Ik vind het belangrijk om te benoemen dat mijn interesse in dit onderwerp niet is ontstaan uit de overtuiging ‘vroeg was alles beter’ maar vanuit de vraag of de ontwikkeling waarin alles makkelijker wordt gemaakt meer voldoening geven. Of zoals ik zelf ervaar soms juist ruis veroorzaken. 

Algemeen onderwerp: Efficiëntie in relatie tot plezier in het spel en ontdekkingen in een zoektocht. 

Deelonderwerp: Efficiëntie als gevolg van technologie.

Sub-deelonderwerp*: Technologie die aangestuurd wordt door software.

Deelonderwerp: Plezier in het spel en ontdekkingen in een zoektocht in een proces.

*Waarom deze afbakening: Hoewel ik mijn onderwerp niet teveel wil afbakenen om vrijheid te behouden denk ik dat het begrip ‘technologie’ te breed is. Een tafel zie ik ook als technologie en bied mij ook gemak. Technologie aangestuurd door software trekt om een aantal redenen mijn aandacht:

-Het speelt een steeds grotere rol in mijn leven en ik heb steeds vaker het gevoel dat het ruis veroorzaakt doordat ik me niet kan focussen op dingen waar ik waarde aan hecht. 

-Veel van deze software is ontworpen op basis van zo min mogelijk frictie (moeite)1

Doelstelling

Het doel van mijn afstudeer project is om efficiëntie te bevragen, dit doormiddel van een visueel onderzoek. Mijn doel is niet om een probleem op te lossen, ik vind het vooral belangrijk om hardop vragen te stellen en te kijken in welke handelingen deze efficiëntie voor mij ruis veroorzaakt en ik de moeite als gemis ervaar. 

Hoofdvraag

Hoe behoud ik het spel in een efficiëntie wereld?