Play or Game

Definitie Play and Game

In mijn theoretisch onderzoek naar ‘spel’ heb ik het gevoel de grip te verliezen. De oorzaak komt, zo denk ik, door verschillende definities van ‘spel’. In het stuk ‘Plan het leven van je kinderen niet te vol. Geef ze de ruimte om te spelen’ van Rutger Bregman wordt de definitie helder uitgelegd. 

‘In het Engels wordt onderscheid gemaakt tussen ‘game’ and ‘play’. Het eerst wordt door regels ingekaderd, het tweede is open en vrij. Aan de ene kant hebben we toernooien op strak gemaaide velden, … aan de andere kant hebben we kinderen die buiten spelen, …. ,terwijl ze zelf de regels verzinnen’

Johan Huizinga (schrijver ‘Homo Ludens’) schrijft hier aansluitend op.

‘Huizinga introduceert de term ‘spel-erosie’, volgens hem ‘verernstigt’ de samenleving zich. Als voorbeeld wordt voetbal aangehaald door de ‘hoge graad van technische organisatie, de materiële uitrusting en de zogenaamde ‘professionals’’ verdwijnt het spel.’

Definitie speelse elementen

Daarnaast haal ik uit de dienoratie van Sybille Lammers ook nog het begrip ‘speelse elementen’ die in onder andere apps verwerkt zijn: 

Een mooi voorbeeld hiervan is de dating app Tinder, maar ook social media als Instagram en Facebook hebben een speels karakter’

Johan Huizinga schrijft hier aansluitend op: 

‘Huizinga koppelt het puerilisme aan moderne technologieën die onze nooit verzadigde behoefte aan banale verstrooiing, de zucht tot grove sensatie en de lust aan massavertoon op snelle – maar tijdelijke wijze te bevredigen.’

De ‘speel elementen’ kunnen na mijn mening juist ruis veroorzaken voor het echte ‘spel’ omdat ze voor continue afleiding zorgen.

Mijn onderzoek

In mijn onderzoek houd ik de definitie ‘play’ aan voor spel. Het draait om de vrije ruimte waarin ruimte is om te onderzoeken, experimenteren, falen en ontdekken (play). Het gaat daarentegen niet om vereiste materialen, vastgestelde regels of een definitie van succes (game).

Johan Huizing schrijf hier aansluitend op:

‘Echt een zuiver spel vermengt zich niet met commercie, politieke of maatschappelijke propoganda en belangen en vraagt om opoffering en heilige ernst.’

Relatie tot efficiëntie 

De definitie van efficiëntie is ‘bereiken van een doel met het gebruik van zo weinig mogelijk middelen’ voor mijn gevoel staat dit haaks op ‘spel’ omdat daar juist de vrije ruimte zo belangrijk is waar het niet draait om ‘bereiken van een doel met zo weinig mogelijk middelen’.

Veel software belooft ons dat we een ‘efficiënt’ leven kunnen bereiken. Hier is niks mis mee, maar aangezien we de hele dag omringd zijn met deze software, en dit in de toekomst nog veel meer wordt, vraag ik me af of we genoeg ruimte over houden voor het bovengenoemde ‘spel’.