Staat van de Wereld 13

Vorige week heb ik een paar doelen voor mezelf gezet. Zo wilde ik graag een week meer focussen op ontwerp omdat ik hier tot nu toe meestal niet aan toe kwam. Dit heb ik deze week wel gedaan, ik heb een eerste ruw ontwerp gemaakt van een visualisatie van de Big-Tech Education Factory gebaseerd op mijn onderzoek. Daarnaast heb ik het boek ‘Je hebt wel iets te verbergen’ uitgelezen (markeringen staan hieronder). In een podcast kwam ik ook op het begrip ‘Narrative black hole’ tegen. Dit heeft indirect met mijn onderwerp te maken. Het is een interessante visie over hoe media technologie bedrijven neerzetten, en waar ik zelf ook rekening mee moet houden. Als laatste heb ik een aantal artikelen gelezen over de houding van big-tech bedrijven in de corona-crisis.

Planning

  • Doorgaan met ontwerp uitwerking (Big-tech Education Factory)
  • Afstand nemen van onderzoek, wat heb ik al verzameld en wat wil ik nog weten? Welke conclusies kan ik al trekken?
  • Interviews plannen, ik merk dat ik hiermee achterloop. Door de corona-crisis is het lastig mensen uit het onderwijs te spreken. Ik probeer deze week wel weer mails te sturen om hier achteraan te gaan.

Ontwerp

Big-Tech Education Factory

Onderzoek

Je hebt wel iets te verbergen – markeringen

p.14

Citeren we graag Edward Snowden: ‘Privacy niet belangrijk vinden omdat je niets te verbergen hebt, is hetzelfde als niet geven om vrijheid van meningsuiting omdat je niets te zeggen hebt.’

p.37

En laten we eerlijk zijn: meesterspion Google maakt ongeëvenaard handige en mooie dingen.

Privacy experts noemen dit de ‘privacyparadox’: de neiging om privacy belangrijk te vinden, maar er niet of nauwelijks naar te handelen.

p.41

Volgens Koops hebben technologieën als de smartphone ertoe geleid dat het privacy recht hopeloos verouderd is. Van oudsher zegt hij, speelt het onderscheid tussen ‘private’ en ‘publieke’ ruimte een essentiële rol in het privacy recht. Kort gezegd: dat wat wij als de private ruimte beschouwen is door wet en regelgeving goed beschermd. In de publieke ruimte speelt privacy recht daarentegen nauwelijks een rol: daar geldt volgens de wetboeken ‘geen redelijke verwachting van privacy’. . .  in huis ben je op privacy gebied goed beschermd door wet- en regelgeving en vanaf het moment dat je de deur achter je dichttrekt niet meer

p.93

Maar laten we onszelf niet voor de gek houden. Facebook en Google zijn geen publieke diensten. Het zijn immens succesvolle advertentiebedrijven. Om een idee te krijgen: vo volgens schattingen ging in het eerste kwartaal van 2016 maar liefst 85 cent van iedere dollar die online aan advertenties is gespendeerd naar Facebook of Google.

p.111

‘De briljantste geesten van mijn generatie denken na over hoe ze mensen het best op advertenties kunnen laten klikken’ – Ex-Facebokomedewerker Jeffeffrey Hammerbacher

p.119

De patronen die uit metadata te halen zijn, kunnen veel zeggen over de inhoud van communicatie, legt Matthijs Koot, expert op het gebied van IT-beveiliging en privacy bij beveiligingsbedrijf Madison Gurkha ons uit.

p.124

Predictive policing: Een constante monitoring van de samenleving, waarbij afwijkend gedrag als voorbode van criminaliteit wordt gezien.

p.129

Behavioral targeting: Gedragsgegevens worden verzameld om profielen van ons te maken en om ons vervolgens zo gericht mogelijk te benaderen en nog liever: ons toekomstige gedrag te voorspellen.

p.130

Alle slimme bèta jongetjes worden data scientist bij een technologiebedrijf. . . . De keuze om voor de universiteit te gaan werken, waar hij les moest geven en niet heel veel betaald kreeg, of bij Facebook, waar hij samen kon werken met een paar zeer goede onderzoekers, geen les hoeft te geven, vier keer zoveel betaald krijgt en toegang heeft tot enorme datasets.

p.131

Surveillancekapitalisme: Een vorm van kapitalisme waarbinnen geld wordt verdiend door grootschalige surveillance van menselijk gedrag. – Shoshana Zuboff

p.132

De nieuwe vormen van sociale beheersing, voortgestuwd door de mogelijkheden van de sociale natuurkunde, bieden veel kansen. De belofte voor ons, als burgers en consumenten, is dat wij diensten en producten kunnen verwachten die aansluiten op wie wij zijn en wat wij willen. Ons leven kan er een stuk gemakkelijker, efficiënter en prettiger op worden.

p.142

In toenemende mate worden er beslissingen over en voor ons genomen zonder dat wij het zelf doorhebben en zonder dat wij er enige invloed op kunnen uitoefenen.

p.149

Volgens technologieonderzoekers Franks Pasquale en Danielle Citron leven we in een gescoorde samenleving. Dat is een samenleving waarin burgers scores krijgen toegekend door overheden, instanties, bedrijven en werkgevers.

p.166

Peterte-Paul Verbeek een optimist die zich verzet tegen doemdenkerij over nieuwe technologieën. ‘De eerste brillen werden ook met veel argwaan bekeken.’

We moeten leren omgaan met de invloed van technologieën om ons heen. . . . Er is eigenlijk maar één grens, zegt Verbeek. ‘Als je de invloed van het algoritme op geen enkele manier meer kunt doorzien, dan is er geen gelijkwaardige interactie meer mogelijk. Dan gaat de techniek met jou om in plaats van andersom. . . . Als je de technologie niet meer van een afstand kunt bekijken dan houd je op te bestaan.

p.169

Een autonoom persoon is iemand die in staat is zelf beslissingen te nemen, vrij van inmenging door anderen. Autonomie is ook een reflexieve waarde. Dat wil zeggen dat een autonoom persoon in staat is kritisch te reflecteren op de keuzes die hij kan maken.

p.171

‘Als je het internet gebruikt, ben je altijd onderwerp van honderden experimenten. Zo werken websites nu eenmaal.’

p.173

Wanneer een goedbedoeld duwtje in de rug overgaat in keiharde manipulatie. Tot welk punt wij in vrijheid kunnen kiezen en wanneer we geen keuze meer hebben.

p.174

Het heilige geloof in digitale technologieën die de wereld moeten redden. Hij noemt het solutionism, het idee dat er voor ieder probleem een technologische oplossing is. – Evgeny Morozov.

Ik zie privacy als een manier om toegang te krijgen tot een veilige en private ruimte, waar je kunt reflecteren op de wereld, een mening kunt vormen, kunt bedenken hoe je het systeem anders wilt zien.

p.181

Aan de uitspraak ‘Ik heb niets te verbergen’ ligt een aantal fundamentele aannames ten grondslag:

-Degene die dit zegt, weet wat het is dat hij niet te verbergen heeft

-Hij weet voor wie hij dat niet te verbergen heeft

-Hij weet waarom hij dat niet te verbergen heeft

Hoe kun je zeggen dat je niets te verbergen hebt als je niet weet welke datasporen je achterlaat?

p.182

De Amerikaanse auteur Frank Pasquale noemt de huidige maatschappij een ‘Black Box Society’. Een samenleving waarin wij omringd zijn door steeds onbegrijpelijker en geheimzinniger wordende black boxes.

p.185

Wij generen enorme bakken data die nooit meer verdwijnen. . . . Wij hebben geen idee welke conclusies er door de algoritmes van de toekomst worden getrokken.

p.187

Ooit zal iemand het stokje van Mark Zuckerberg overnemen en de leiding krijgen over Facebook. Hetzelfde geld voor Larry Pageag en Sergey Brin van Google.

Narrative black hole

In de artikelen over Narrative black hole wordt beschreven hoe een techbedrijf te maken krijgt met media kritiek. Een klok wordt gebruikt om dit te visualiseren. Eerst weet niemand iets af van het bedrijf, daarna krijgt het veel positieve aandacht. Als gevolg hiervan wordt het bedrijf geroemd als beste bedrijf ter wereld. Maar langzaam ontstaan er ook negatieve geluiden. Het bedrijf wordt een rotzooi en uiteindelijk wordt ook nog een privacy schandaal in het licht gebracht en wordt het bestempeld als het slechtste bedrijf van de wereld.

The Invisible Force That Warps What You Read in the News

The Law of Narrative Gravity posits that the public and press are drawn to narratives, and the more widely accepted (or massive) a narrative, the more it attracts and shapes the perception of facts.

The worst negative news cycles occur when a story reinforces an already-bad perception of a company, an established negative narrative built from previous news. The story gets pulled towards the popular narrative like a black hole — even if the new facts are ambiguous.

How the Tech Press Forces a Narrative on Companies it Covers

They have put themselves in such a bad place that there’s a perpetual negative cycle: a barrage of stories fueled, in part, by having the world’s leading journalists and columnists pore over the company’s every move, develop new sources, chase each other’s stories, and uncover previously undisclosed facts. And every bad story looks even worse in light of the previous ones, creating an ever more massive narrative.

Hoe de coronacrisis techreuzen waarschijnlijk nóg machtiger maakt

Het leidde tot een recordboete, een top waar werd gesproken over het tegengaan van online extremisme, hoorzittingen in het Amerikaanse Congres en lobbybezoekjes aan Brussel. Nu, tijdens de coronacrisis, doen diezelfde bedrijven hun uiterste best om zich van een andere kant te laten zien

Big tech werkt ijverig aan een beter imago”, zegt José van Dijck, hoogleraar Mediastudies aan de Universiteit Utrecht. Ze doet onderzoek naar de macht van techplatforms. “Dit biedt een kans om een andere kant van zichzelf te laten zien door overheden op verschillende niveaus en de samenleving een helpende hand te bieden.”

Daarmee neemt hun macht snel toe. “Ik zie op alle fronten versterking van hun positie”, zegt Van Dijck. Ze neemt haar eigen universiteit als voorbeeld.

“We zijn in minder dan een week overgegaan naar online werken. Gevolg is wel dat we toch kozen voor de grote platforms in plaats van te zoeken naar alternatieven, omdat het nou eenmaal goed werkt.”

Van Dijck wijst erop dat giganten tegelijkertijd flink lijken te lobbyen om onwelgevallige regels ongedaan te kunnen maken, zoals The New York Times begin april schreef. “Ik denk dat dit ook bij de Europese Commissie aan de gang is”, zegt ze. “Door zich nu in de crisis verantwoordelijk te gedragen, bijvoorbeeld door samen te werken aan het faciliteren van corona-apps, hopen Apple en Google wellicht op latere coulance.”

How Tech’s Lobbyists Are Using the Pandemic to Make Gains

The coronavirus has created an opportunity for tech companies and their lobbying operations to quietly push for long-held goals in the frantic political and economic environment created by the outbreak.

“It’s certainly opportunistic,” said Daniel Auble, the senior researcher at the Center for Responsive Politics, a research organization that tracks money in politics. “Everybody’s searching for every way that they can get some kind of assistance, whether it’s cash or delaying a regulation that will cost them money to implement, and may or may not have an effect on their performance during the crisis in essential ways.”

The law, known as the California Consumer Privacy Act, requires businesses to give people a copy of the data that has been collected about them, as well as the ability to delete it. Companies have complained that the rules would place too many obligations on businesses. The law went into effect this year, but California will not start enforcing it until July.

Several lobbying groups representing the cloud computing industry, including Amazon and Google, have also encouraged federal officials to grant faster approvals for the services to be adopted in light of the virus or to provide more funding for federal employees to work from home.

Bronnen

https://www.bol.com/nl/f/je-hebt-wel-iets-te-verbergen/9200000063121304/

https://www.wired.com/2017/03/the-invisible-force-that-warps-what-you-read-in-the-news/

https://www.wired.com/2015/07/how-the-tech-press-forces-a-narrative-on-companies-it-covers/#.cg7qpb7yt

https://nos.nl/artikel/2332606-hoe-de-coronacrisis-techreuzen-waarschijnlijk-nog-machtiger-maakt.html

https://www.nytimes.com/2020/04/03/technology/virus-tech-lobbyists-gains.html